Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door ICOON BV met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, ICOON BV aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

ICOON BV is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Externe links

Deze website kan links bevatten naar websites die niet van ICOON BV zijn. ICOON BV is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze websites.

Lees onze privacyverklaring voor informatie over uw privacy.

Neem voor vragen en opmerkingen contact met ons op.